Lagt i Matematikhistorie, Mathematics and Culture, Projektforslag

Hvordan kan man populært forklare matematikkens brugbarhed? Sammenligning af to bud fra 1930’erne

I 1930’ernes politiske og økonomiske tumult fremkom to meget interessante bud på at forklare den engelsktalende “menigmand” matematikkens relevans og nødvendighed for social, økonomisk og politisk fremskridt. Noget af det, der gør de to bud så interessante er, at de kom fra ganske forskellige kanter: Den amerikanske matematiker Eric Temple Bell argumenterede i “Mathematics: The Handmaiden of the Sciences” (Bell, 1937b) for, at matematik var uundværligt i den videnskab, som i sig selv var et kulturelt. Den venstre-orienterede engelske zoolog og statistiker Lancelot Hogben argumenterede i sin “Mathematics for the Million” (Hogben, 1936) for, at matematik var et kulturelt produkt, som også havde demokratiserende potentiale.

Men of Mathematics by E.T. Bell
Men of Mathematics by E.T. Bell (Photo credit: Wikipedia)

Beller mest berømt — eller måske nærmere berygtet — for sin “Men of Mathematics” (Bell, 1937a), som udkom samme år som “Handmaiden”. I “Men of Mathematics” præsenterer Bell en “menneskelig side” ved matematikken igennem en række biografier af geniale og banebrydende matematikere. Hogbens andet store værk “Science for the Citizen” (Hogben, 1938b) er derimod et demokratisk og folkeoplysende værk. Der er altså tale om to ganske forskellige matematiksyn — men en fælles udfordring: Hvordan får man forklaret “menigmand”, at matematik kan bruges og er vigtigt?

Der er rigtig mange vinkler at tage fat på ved at sammenligne Bell og Hogben. På det biografiske plan er deres respektive liv og forfatterskaber både kulørte og spændende (Hogben, 1998; Reid, 1993; Reid, 2001) og deres matematikbaggrunde og matematiksyn prægede deraf. Men rigtig spændende bliver det, når man kommer til at undersøge deres argumenter for matematikkens brugbarhed. Det kan man for eksempel gøre ved at sammenligne udvalgte dele af deres værker og sætte dem ind i deres historiske kontekst.

Under den anden verdenskrig kom naturvidenskab og matematik til at vise sin brugbarhed — ikke mindst i USA. Dette førte til en øget politisk interesse for at støtte grundforskning, ikke mindst i matematik, hvilket blev udfoldet i “Science: The Endless Frontier” (Bush, 1945). Og da Dwight D. Eisenhower i 1959 talte om videnskabens rolle i det moderne demokrati, valgte han en reference, som måske går tilbage til Bell’s værk: “Science: Handmaiden of Freedom”.

Værkerne er også anmeldt i flere matematiske og generelle tidsskrifter, hvilket man kan inddrage for at udbrede analysen til lidt større dele af offentligheden og det matematiske samfund. Og “Men of Mathematics” og “Mathematics for the Million” er faktisk også oversat til dansk (Bell, 1944; Hogben, 1938a), så der er også en mulighed for at fokusere på den danske receptionshistorie (se fx Rindung, 1937).

Bibliografi

Bell, E. T. (1937a). Men of mathematics. New York: Simon og Schuster.

— (1937b). The handmaiden of the sciences. Williams & Wilkins Company.

— (1944). Matematikens Mænd. Oversat af N. Arley og E. Arley. C. A. Reitzels Forlag, Axel Sandal.

Bush, V. (1945). Science: The Endless Frontier. A Report to the President by Vannevar Bush, Director of the Office of Scientific Research and Development, July 1945. Washington: United States Government Printing Office.

Hogben, L. (1936). Mathematics for the Million. London: G. Allen & Unwin.

— (1938a). Matematik for Millioner. En populær læsebog til Selvstudium. Oversat af I. Gudme. København: Gyldendalske Boghandel/Nordisk Forlag.

— (1938b). Science for the Citizen. A Self-Educator based on the Social Background of Scientific Discovery. London: George Allen & Unwin Ltd.

— (1998). Lancelot Hogben, Scientific Humanist. An unauthorised autobiography. Udg. af A. Hogben og A. Hogben. Woodbridge: Merlin Press.

Reid, C. (1993). The search for E.T. Bell : also known as John Taine. Spectrum Series. Washington DC: Mathematical Association of America.

— (2001). “The alternative life of E. T. Bell”. The American Mathematical Monthly, bd.108, nr. 5, s. 393–402.

Rindung, S. (30. dec. 1937). “Matematik for Millioner”. Politiken, s. 10–12.

Forfatter

Professor i de matematiske og datalogiske fags videnskabshistorie og videnskabsteori ved Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s