Lagt i Matematik i Danmark, Matematikhistorie, Mathematics and Culture

Jordforbindelser: Landskabsmaleri og matematik

I 2018-2019 viser fire danske kunstmuseer særudstillingen “Jordforbindelser: Dansk maleri 1780-1920 og det antropocæne landskab” udviklet af Gry Hedin, Gertrud Oelsner og Thor J. Mednick. I både udstillingen og udstillingskataloget integreres kunsthistoriske, kulturhistoriske og videnskabshistoriske perspektiver på Danmarks jord og landskab.

Det flotte og gennemillustrerede katalog er udgivet på Aarhus Universitetsforlag. Blandt katalogets artikler har jeg bidraget med “At tegne landet”, der trækker forbindelser mellem landskabsmaleriet og Danmarks kortlægning i det lange 1800-tal. Kataloget kan – ideelt set i samspil med besøg i udstillingen – tjene til faglige samarbejder i gymnasiet mellem historie, dansk, billedkunst, naturgeografi og matematik.

Udstillingen blev åbnet på Faaborg Museum søndag 14. januar 2018 i overværelse af bl.a. energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), der beskrev særudstillingen som en vandrepokal, idet den vises på fire kunstmuseer rundt om i landet i ganske forskellige landskaber:

Se også:

Advertisement
Lagt i Matematik i Danmark, Matematikhistorie

Matematik under nazismen: universalitet under pres

Ny artikel i Weekendavisen: I 1930rne forsøgte nazisterne at indordne den matematiske videnskab under den raceteoretiske ideologi. De skelnede mellem jordbundne, intuitive, ariske matematikere og så de abstrakt teoretiske, jødiske matematikere. Harald Bohr svarede igen.

 • Henrik Kragh Sørensen. “Matematik under nazismen”. Weekendavisen, nr. 34 (22. august 2014): Ideer, pp. 12–13.

Læs resten “Matematik under nazismen: universalitet under pres”

Lagt i Matematik i Danmark

Matematisk Institut, Aarhus Universitet i 60 år

I dag, den 20. august 2014, kan Matematisk Institut ved Aarhus fejre sit 60-års jubilæum. Med virkning fra august 1953 blev Svend Bundgaard ansat som den første professor i matematik og første dekan for det nyoprettede Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Med sig fra København havde han store visioner for, hvordan Aarhus kunne komme til at markere sig både nationalt og internationalt på den matematiske scene. Og mange af disse ideer er siden blevet fulgt op på – og nogle af dem decideret bygget ind i murene på det Matematisk Institut, der i dag har til huse på Ny Munkegade, hvor der i 1950’erne stadig var kasserne.

Svend Bundgaard

Man kan læse mere om Bundgaard og om oprettelsen af det matematiske institut i fx:

 • Nielsen, H. (2004). Disse fag må lempes til verden. . . : Oprettelsen og udbygningen af Det
  Naturvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet. Den første periode. Et festskrift i
  anledning af 50-års jubilæet 2004. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
 • Sørensen, H. K. (jun. 2012). “Svend Bundgaard og Matematikken i Danmark, 1912–
  1984”. Upubliceret manuskript baseret på foredrag ved Dansk Matematisk Forenings
  generalforsamling, København, 18. juni 2012.
 • AU Universitetshistorie har også fine online-udstillinger: http://www.au.dk/uhu/velkommen/
Lagt i Logistisk Vækst, Matematik i Danmark, Matematikhistorie, Mathematics and Culture, Projektforslag

Opmålingen af Verden: Analyse af et hands-on historisk forløb i gymnasiet

Det danske geomat-projekt (www.geomat.dk) er et af de mest succesfulde og anvendte forløb til at integrere matematik i praktiske tværfaglige forløb i gymnasiet. Projektet drives af de garvede matematiklærere Ivan Tafteberg Jakobsen og Jesper Matthiasen og er centreret om at placere landmåling og navigation i matematisk, historisk og teknologisk kontekst. Projektet består af dels en fysisk samling med nogle meget flotte instrumenter (originale historiske instrumenter eller præcise replika) og dels et site med udvalgte og oversatte kildetekster og en samling links (Jakobsen og Matthiasen, 2013). Dette materiale lånes ud til gymnasieklasser over hele landet. Men hvad er det, der gør, at projektet virker og forbinder matematik og historie på en relevant måde? Læs resten “Opmålingen af Verden: Analyse af et hands-on historisk forløb i gymnasiet”

Lagt i Abel, Matematik i Danmark, Matematikhistorie, Projektforslag

Henrik Gerner von Schmidten: En dansk matematiker, som tjente som Abel’s forbillede

Napoléon Bonaparte by Andrea Appiani (1754&nda...
Napoléon Bonaparte by Andrea Appiani (1754–1817) (Photo credit: Wikipedia)

Han havde en slående lighed med Napoleon, og han korresponderede med digteren Jens Baggesen. Han var en af Hans Christian Ørsteds protegeer, og hans matematiske arbejder blev publiceret i Videnskabernes Selskabs Skrifter, Gergonnes Annales des mathématiques og Crelles Journal für die reine und angewandte Mathematik. Hans erfaringer var med til at bane vejen for Niels Henrik Abel’s internationale kontakter og gennembrud. Og i det hele taget fremviser hans biografi besynderlige sammenfald med den berømte norske matematiker. Men alligevel er Henrik Gerner von Schmidten (1799–1831) i dag ikke kendt uden for en mindre kreds af dansk matematikhistorie.

Læs resten “Henrik Gerner von Schmidten: En dansk matematiker, som tjente som Abel’s forbillede”

Lagt i Matematik i Danmark, Matematikhistorie, Projektforslag

Bundgaards mission: Prognoser for matematik 1954-1984

I 1954 blev Svend Bundgaard hyret som den første professor i matematik ved Aarhus Universitet. Dermed påbegyndtes den udvikling, der kort efter skulle gøre Matematisk Institut og Naturvidenskabeligt Fakultet til vigtige akademiske institutioner på både det nationale og det internationale landkort; se fx (Nielsen, 2006; Sørensen, 2012).

Læs resten “Bundgaards mission: Prognoser for matematik 1954-1984”