Posted in Hvordan matematikken blev moderne, Matematikhistorie, Projektforslag

Abstrakt matematik mellem Hilbert og Noether

German mathematician David Hilbert, 1886
German mathematician David Hilbert, 1886 (Photo credit: Wikipedia)

En af de store fortællinger om matematikkens udvikling omkring 1900 handler om tiltagende abstraktion og tab af det intuitive og konkrete i matematikken. Mange historikere har forsøgt at indfange denne generelle udvikling og beskrive den, men det kan være svært at nå ind til noget håndfast. Derfor kan det være nødvendigt at fokusere på konkrete udviklinger, hvor matematiske kontekster er bundet sammen af kontinuerte forløb. Et sådant eksempel kan være at sammenligne Hilberts og Noethers beviser for en og “samme” kontroversielle, abstrakte sætning.

Continue reading “Abstrakt matematik mellem Hilbert og Noether”

Posted in Abel, Matematik i Danmark, Matematikhistorie, Projektforslag

Henrik Gerner von Schmidten: En dansk matematiker, som tjente som Abel’s forbillede

Napoléon Bonaparte by Andrea Appiani (1754&nda...
Napoléon Bonaparte by Andrea Appiani (1754–1817) (Photo credit: Wikipedia)

Han havde en slående lighed med Napoleon, og han korresponderede med digteren Jens Baggesen. Han var en af Hans Christian Ørsteds protegeer, og hans matematiske arbejder blev publiceret i Videnskabernes Selskabs Skrifter, Gergonnes Annales des mathématiques og Crelles Journal für die reine und angewandte Mathematik. Hans erfaringer var med til at bane vejen for Niels Henrik Abel’s internationale kontakter og gennembrud. Og i det hele taget fremviser hans biografi besynderlige sammenfald med den berømte norske matematiker. Men alligevel er Henrik Gerner von Schmidten (1799–1831) i dag ikke kendt uden for en mindre kreds af dansk matematikhistorie.

Continue reading “Henrik Gerner von Schmidten: En dansk matematiker, som tjente som Abel’s forbillede”

Posted in Matematik i Danmark, Matematikhistorie, Projektforslag

Bundgaards mission: Prognoser for matematik 1954-1984

I 1954 blev Svend Bundgaard hyret som den første professor i matematik ved Aarhus Universitet. Dermed påbegyndtes den udvikling, der kort efter skulle gøre Matematisk Institut og Naturvidenskabeligt Fakultet til vigtige akademiske institutioner på både det nationale og det internationale landkort; se fx (Nielsen, 2006; Sørensen, 2012).

Continue reading “Bundgaards mission: Prognoser for matematik 1954-1984”

Posted in Matematikhistorie, Projektforslag

Har matematik en moralsk fordring at svare på?

A solemn crowd gathers outside the Stock Excha...
A solemn crowd gathers outside the Stock Exchange after the crash. 1929. (Photo credit: Wikipedia)

Efter den amerikanske “credit-crunch” i 2008 begyndte nogle stemmer i det amerikanske matematiske miljø at vende de moralske øjne indad. Igennem et halvt århundrede har udbredelse af matematisk viden været med til at drive det moderne samfund fremad. Siden 1960’erne har matematikere argumenteret for at en matematisk tilgang til økonomi og samfundsstyring ville være både rationel og progressiv. Det var også sådanne argumenter, der lå bag oprettelsen af fx Mat-øk-studiet i Aarhus. Matematik har været positivt ladet i samfundsdebatten. Men med nogle af de nye finansielle produkter, havde matematikken krydset grænsen fra beskrivende og regulerende til det spekulative og i sidste ende farlige. Mange af de produkter, der handles på de finansielle markeder, er i sidste ende væddemål—og nogle af disse har måske moralsk angribelige hændelser som genstand. Især een matematisk formel, de såkaldte Black-Scholes-formel, er blevet meget omdiskuteret. Så skal matematikere påtage sig en del af ansvaret, når det går galt og markedet styrter sammen?

Continue reading “Har matematik en moralsk fordring at svare på?”

Projektforslag – eller ideer, som jeg gerne ser nogen udfolde

Under kategorien “Projektforslag” vil jeg skitsere ideer til små undersøgelser i matematikkens historie og videnskabsteori, som jeg gerne vil se nogen påtage sig. Og selvfølgelig meget gerne vejlede som projektforløb, bachelorprojekter eller måske endda specialer.

Hvis du er interesseret i at vide mere – eller endnu bedre – selv at finde ud af mere, så skriv gerne en kommentar eller kom forbi mit kontor.