Orienteringsmøde på Matematisk Institut

Jeg præsenterer muligheder for matematikhistoriske kurser og projektarbejder ved Orienteringsmødet om Kandidatstudierne i Matematik (1. maj kl. 15.15-17.00 i D2).

I efteråret 2013 udbydes “Aspekter af Matematikkens Historie”, som jeg kort vil præsentere.

Der er også rigtig gode muligheder for at skrive et matematikhistorisk eller -videnskabsteoretisk projekt. Nogle forslag kan ses på www.matematikhistorie.dk. Processen understøttes af fire workshops.

Dette vil jeg præsentere og uddybe ved mødet, hvor der også er mulighed for at stille spørgsmål og lufte mere eller mindre vilde projekt-ideer.