Tre gode matematikhistorier 2018

I forlængelse af LMFK-kurset og konferencen i Bath i 2016 har vi samlet, bearbejdet og udgivet tre gode, kildecentrerede matematikhistorier til brug for gymnasiet. Det drejer sig om:

  1. “Kolera-udbruddet i London 1854” (af Dorthe L. Nielsen med bidrag fra Lau Hansen og Jakob M. Pedersen) om John Snow og hans søgen efter årsagen til kolera-udbruddet i London i 1854.
  2. “Halleys overlevelsestavle og livrenter” (af Jeanette M. Axelsen, Bente Jakobsen og Lisbeth Jakobsen) om Edmund Halleys beregning af livrenter (annuiteter) i slutningen af 1600-tallet.
  3. “Cauchys integralregning” (af Nils Byrial Andersen og Marianne Weye Sørensen) om A.-L. Cauchys reformulering af integralregningen i 1823 og Analysens Fundamentalsætning.

Hæftet er i sommeren 2018 udkommet på Matematiklærerforeningens Bogsalg.
37315307_10156531226593209_1168478559052759040_n

Da Kristian Danielsen i sommeren 2018 besøgte Science Museum i London blev han bekræftet i, at temaerne og kilderne var velvalgte – de var nemlig alle tre behandlet i  museets nye afdeling for matematik. Hæftets kapitler kan altså også støtte op om studieture til London, fx i samarbejde med engelsk.

This slideshow requires JavaScript.

Bidragene blev udviklet i forbindelse med den dansk-engelske konference om matematikhistorie i undervisningen, som blev afholdt i Bath i 2016. De engelske arrangører har skrevet en rapport fra konferencen ($$), ligesom den er blevet beskrevet i LMFK-bladet.

Advertisement