Posted in Abel, Matematik i Danmark, Matematikhistorie, Projektforslag

Henrik Gerner von Schmidten: En dansk matematiker, som tjente som Abel’s forbillede

Napoléon Bonaparte by Andrea Appiani (1754&nda...
Napoléon Bonaparte by Andrea Appiani (1754–1817) (Photo credit: Wikipedia)

Han havde en slående lighed med Napoleon, og han korresponderede med digteren Jens Baggesen. Han var en af Hans Christian Ørsteds protegeer, og hans matematiske arbejder blev publiceret i Videnskabernes Selskabs Skrifter, Gergonnes Annales des mathématiques og Crelles Journal für die reine und angewandte Mathematik. Hans erfaringer var med til at bane vejen for Niels Henrik Abel’s internationale kontakter og gennembrud. Og i det hele taget fremviser hans biografi besynderlige sammenfald med den berømte norske matematiker. Men alligevel er Henrik Gerner von Schmidten (1799–1831) i dag ikke kendt uden for en mindre kreds af dansk matematikhistorie.

Continue reading “Henrik Gerner von Schmidten: En dansk matematiker, som tjente som Abel’s forbillede”